Back to All Events

Debatt: D.G.A og eldre former for grafikk

  • Oslo Grafikkmesse Tordenskioldstae 5 Oslo Norge (map)

Innovasjon har ofte blitt sett på med skepsis innen kunstfeltet. I renessansen var det fresko-malere som så med skepsis på oljemaleriet og siden tok tid før fotografi og videokunst ble anerkjent som kunst med stor K. Er det den samme skepsisen vi ser ovenfor den nye genren Digital Graphic Artwork, kalt D.G.A, eller er D.G.A i realiteten inngangsdøren til at originalverket mister sin posisjon – og at kunst reduseres til design? 

Debattpanelet består av:
Nicolai Strøm-Olsen, Kunstforum (Ordstyrer)
Sverre Malling, Billedkunstner
Møyfrid Tveit, Kurator, Grafikk- og tegningsamlingen, Nasjonalmuseet
Gunnar Krogh Hansen, Senior Kunstekspert (kunst), Blomqvist Kunsthandel
Karin Augusta Nogva, Norske Grafikere / utdanning innen grafikk fra Edinburgh College of Art
Jørgen V. Bergh, Ekspert i Digital Trykkproduksjon / tidligere trykker for èn av Norges største kunstnere

Debatten er åpen og gratis for alle

Later Event: February 9
Kunstnersamtale / Anders Sletvold Moe